Aktualności

75069197_1388143951349303_5089317133708427264_n

Młoda Metropolia - Półfinaliści

Jury składające się z przedstawicieli organizatorów, tj. Nadbałtyckie Centrum Kultury, MDK RUMIA oraz Stacja Muzyka. Studio realizacji dźwięku i produkcji muzycznych. do półfinału konkursu Młoda Metropolia - Muzyczne odkrycie roku zakwalifikowało 8️⃣ zespołów.

Do kolejnego etapu zapraszamy:

GRATULUJEMY i dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia❗️❗️❗️🤗

71374409_510584549705467_4466612137816489984_o

Hammond Grooves (Brazylia) • Klub Stacja Muzyka • Rumia • 13.10 • 19:00

Najlepsze jazzowe trio, jakiego jeszcze nie słyszeliście? Bardzo, bardzo prawdopodobne. Ktoś kiedyś powiedział, że nie trzeba szukać daleko, ale to nie do końca prawda, bo Hammond Grooves stacjonują w Sao Paulo…

Najlepsze jazzowe trio, jakiego jeszcze nie słyszeliście? Hmm, najlepsze to i całkiem prawdopodobne, ale czy "jeszcze nie słyszeliście", to może niekoniecznie, bo w 2018 roku odbyli po Polsce 9-koncertową trasę, a w obecnym (sierpień) zagrali tu aż 11 koncertów - od Wrocławia przez Kraków, Poznań po Gdynię i Szczecin. A potem odlecieli grać w Szwajcarii… Teraz, "po drodze" przed wylotem do Brazylii (gdzie powoli zaczyna się lato…), zagrają jeszcze kilka ekskluzywnych koncertów w Polsce. Nie byli jeszcze w Rumi, a zatem…

Hammond B3 to kultowy instrument na całym świecie, ale w rodzimej Brazylii próżno szukać drugiego takiego zespołu jak oni. I chociaż skład to klasyczne organowe trio, a więc także gitara (której nie powstydziłby się sam George Benson) oraz perkusja (której porywające brzmienie bynajmniej nie ogranicza się do akompaniamentu), to Daniel Latorre, Filipe Galardi i Wagner Vasconcelos odwołują się nie tylko do mistrzów w rodzaju Jimmy'ego Smitha czy Joeya De Francesco, ale nasączają swoją muzykę funkiem, soulem, rhythm'n'bluesem, rockiem (tak jest!) i oczywiście brazylijskimi rytmami!

Ich debiutancki album nazywa się "Funktastic" i tytuł ten mówi właściwie wszystko o jego zawartości". Krytycy jednak zgodnie podkreślają, że to koncerty są ich prawdziwym żywiołem; HG kreują fantastyczny wszechświat pełen dźwięków i barw, a scenę pochłania żar niczym z brazylijskiej dżungli. Zapraszamy serdecznie do Klubu - Stacja Muzyka w niedzielę 13 października o godz. 19:00.

Kilka filmów z sierpniowych koncertów:
Zamek Czartoryskich w Goluchowie
https://www.facebook.com/HammondGroovestrio/videos/502521913897429/
Wrocław VERTIGO
https://www.facebook.com/watch/?v=872542346464634
Poznan KontenerART
https://www.facebook.com/HammondGroovestrio/videos/383706602530230/
Gdynia BLUES CLUB GDYNIA
https://www.facebook.com/HammondGroovestrio/videos/2489620617926064/

Kilka dalszych kawałków do sprawdzenia:
"Toque-toque Island
https://www.youtube.com/watch?v=O1oqexaGXFY
"Funktastic
https://www.youtube.com/watch?v=YwiJh9kvV5o
"Gardenia"
https://www.youtube.com/watch?v=hlR5FSrAOYA
"Come As You Are"
https://www.youtube.com/watch?v=GM9zCCjhH6U

Facebook:
https://www.facebook.com/HammondGroovestrio/
Website
http://www.hammondgrooves.com.br/
"Funktastic" album:
https://open.spotify.com/album/56R5wcChDUvvcZGwF56GS0?autoplay=true&v=L

70501974_1140442642816576_6256826752434176_n

Młoda Metropolia - Muzyczne odkrycie roku

Miejski Dom Kultury w Rumi, Nadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk oraz Stacja Muzyka zapraszają do udziału w konkursie dla młodych zespołów muzycznych "Młoda Metropolia - Muzyczne odkrycie roku".

Regulamin Konkursu
§ 1. Organizatorzy i cel konkursu
1. Organizatorem konkursu są Nadbałtyckie Centrum Kultury z Gdańska (główny organizator Festiwalu „Metropolia Jest Okey”) ,Miejski Dom Kultury z Rumi (partner Festiwalu Metropolia Jest Okey, główny organizator konkursu) , Stacja Muzyka z Rumi ( partner konkursu) zwani dalej Organizatorami.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych zespołów muzycznych, które zostaną zaproszone na występ podczas Rumskiej Gali Kultury 21 listopada 2019r.,a także na występ w czasie Festiwalu Metropolia Jest Okey w grudniu 2019 r. Organizatorzy nie stawiają ograniczeń stylistycznych dotyczących rodzaju wykonywanej muzyki.
§ 2.

1. Minimum połowa członków zespołu musi być zameldowana, uczyć się lub pracować na terenie województwa pomorskiego.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji tych danych np. poprzez wgląd w dokumenty potwierdzające zameldowanie, naukę lub pracę na terenie województwa pomorskiego (soliści i zespoły na życzenie Organizatorów dostarczą odpowiednie dokumenty lub ich kopie).
§ 3.
1. Konkurs składa się z trzech etapów:
Etap pierwszy: przesłanie zgłoszenia do 18 października 2019 ( ogłoszenie półfinalistów 22 października)
Zgłoszenie powinno składać się z:
- informacji o zespole (nazwa, krótka historia, skład zespołu, informacje o zamieszkaniu, nauce lub pracy na terenie woj. pomorskiego), imię i nazwisko autorów muzyki i tekstów przesłanych utworów,
- 3 autorskich utworów muzycznych (dopuszczalne są nagrania w formacie mp3, linki do nagrań umieszczonych w Internecie, płyty audio ze wskazaniem trzech utworów zgłoszonych do konkursu),
- dane kontaktowe: telefon i e-mail,
- rider czyli wymagania techniczne dotyczące występu na scenie.
Zgłoszenie należy przesłać mailowo na adres: studio@stacjamuzyka.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Zakopiańska 26, 84-230 Rumia z dopiskiem „Młoda Metropolia- Muzyczne odkrycie roku” najpóźniej do dnia 18.10.2019 r. (zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę).

Etap drugi: Półfinał 26 października 2019 - występ na żywo w studio nagrań STACJA MUZYKA W RUMI
 Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 8-10 zespołów, które zaprezentują się w STACJA MUZYKA. Lista wybranych zespołów zostanie zaprezentowana na stronach www.nck.org.pl , www.stacjamuzyka.pl, www.domkulturyrumia.pl
 Ponadto organizatorzy skontaktują się drogą mailową z wybranymi zespołami w celu uzgodnienia szczegółów. W czasie występu zespół zaprezentuje maksymalnie 3 autorskie kompozycje (dopuszcza się aby jeden z utworów zawierał opublikowany wcześniej tekst np. wiersz) o łącznym czasie nie przekraczającym 15 min. Występ będzie odbywał się z udziałem półfinałowego jury konkursu. Czas instalacji na scenie nie może przekroczyć 15 minut (w przypadku przekroczenia tego czasu Organizatorzy mają prawo odmówić dalszego udziału zespołu w konkursie),
Etap trzeci: Finał 15 listopada 2019 – występ na żywo w Miejskim Domu Kultury w Rumi
- Półfinałowe Jury konkursu wybierze trzy zespoły, które zaprezentują się przed publicznością oraz Finałowym jury podczas Finału 15 listopada w Miejskim Domu Kultury w Rumi, ul Mickiewicza 19, 84-230 Rumia. W czasie występu zespół zaprezentuje maksymalnie 3 autorskie kompozycje (dopuszcza się aby jeden z utworów zawierał opublikowany wcześniej tekst np. wiersz) o łącznym czasie nie przekraczającym 15 min. Występ będzie odbywał się z udziałem półfinałowego jury konkursu. Czas instalacji na scenie nie może przekroczyć 15 minut (w przypadku przekroczenia tego czasu Organizatorzy mają prawo odmówić dalszego udziału zespołu w konkursie),
§ 4.
1. Jury finału będzie składać się z : przedstawiciela Organizatorów oraz dziennikarzy muzycznych i muzyka.
2. Jury półfinału będzie składać się z : przedstawicieli Organizatorów.
3. Postanowienia jury są ostateczne.
4. Werdykt jury zostanie podany w dniu występów.
5. Organizatorzy nie wypłacają honorariów solistom i zespołom biorącym udział w konkursie.
6. Członkowie zespołów wyrażają zgodę na:
a. Udział w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
b. Udostępnienie wizerunku tj. nagrywanie, filmowanie, fotografowanie w celach archiwalnych i promocyjnych konkursu m.in. w mediach oraz stronach internetowych organizatorów.
c. Przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych :
1.Administratorem danych osobowych jest MIEJSKI DOM KULTURY W RUMI
2.Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem tej umowy, będą przetwarzane przez administratora, z zastrzeżeniem ust. 3, wyłącznie w celu wykonania tej umowy, realizacji obowiązków i praw ( w tym roszczeń ) wiążących się z umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c – w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych.
4.Odbiorcami danych osobowych będą:
– organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów podatkowych
- organy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów prawa.
5.Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Soliści i członkowie zespołów potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem.
8. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie występów (tzw. przody i backline, perkusja bez „stopy”, werbla i talerzy) oraz obsługę sceny. Ze względu na ograniczony czas instalacji na scenie nie dopuszcza się montażu własnego akustycznego zestawu perkusyjnego.
§ 5.Nagrody
1. Zespoły zakwalifikowane do półfinałów (etap drugi) otrzymają upominki rzeczowe oraz dyplomy.
2. Finalista zostanie zaproszony do:
- występu na Gali Kultury 2019, 21 listopada w Rumi,
- występu na Festiwalu Metropolia Jest Okay w grudniu 2019r w Gdańsku,
- nagrania demo w studio nagrań STACJA MUZYKA w Rumi
§ 6.Postanowienia końcowe
1. W sprawach dotyczących przebiegu konkursu nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. Wszelkie pytania należy kierować drogą e-mailową do studio@stacjamuzyka.pl.

Sala muzyczna (1)

Witaj w Stacji Muzyka

 

 

🔊NASTĘPNA STACJA ➡️Stacja Muzyka🎙️
Wsiadających prosimy o zapięcie pasów i zajęcie wygodnych miejsc, gdyż czeka nas długa, lecz kreatywna podróż.
Stacja Muzyka to kolejny przystanek na Twojej muzycznej drodze. To nowy etap i jakość Twojej twórczości.

🎼Stacja Muzyka, studio realizacji dźwięku i produkcji muzycznych oferuje przestrzeń przystosowaną do najwyższej jakości nagrań, sprzęt z górnej półki oraz zespół doświadczonych realizatorów dźwięku.

🚂Proszę wsiadać, drzwi zamykać.
NAJBLIŻSZA STACJA-> Stacja Muzyka.
Przystanek dla TWOJEGO talentu.

stacja muzyka logo biale

Kontakt

Zakopiańska 26, 84-230 Rumia

607 607 454

studio@stacjamuzyka.pl

© 2019 StacjaMuzyka | Wykonanie Azureweb | Wszystkie Prawa Zastrzeżone

"Stacja muzyka" jest znakiem usługowym wykorzystywanym przez Neptun EKO Jarosław Kozub Ul. Słowackiego 3 | 84-230 Rumia | NIP 9580988227 | Konto ING 55 1050 1764 1000 0090 6187 1373 | Tel. 607 607 454 |